جوانان و نوجوانان پیرو ولایت و رهرو شهدا _ مسجد ابوذر همدان

دانشجوئي بر هر مسلماني واجب است. همانا خدا دانشجويان را دوست دارد.

 • پيامبر مكرم اسلام (صل الله عليه و آله و سلم) مي فرمايند:

دانشجوئي بر هر مسلماني واجب است. همانا خدا دانشجويان را دوست دارد.

اصول كافي – جلد 1- صفحه 35

 

 • پيامبر مكرم اسلام (صل الله عليه و آله و سلم) مي فرمايند:

كسيكه در راهي رود كه در آن دانشي جويد خدا او را براهي سوي بهشت برد. همانا فرشتگان با خرسندي بالهاي خويش را براي دانشجو فرو نهند و اهل زمين و آسمان تا برسد به ماهيان دريا براي دانشجو آمرزش طلبند و برتري عالم بر عابد مانند برتري ماه شب چهاردهم است بر ستارگان ديگر و علما وارث پيمبرانند زيرا پيمبران پول طلا ونقره بجا نگذارندبلكه دانش بجاي گذارند. هركه از دانش ايشان برگيرد بهره فراواني گرفته است.

اصول كافي – جلد 1- صفحه 42

 

 • اميرالمومنين(عليه السلام) مي فرمايند:

اي مردم بدانيد كمال دين طلب علم و عمل بدان است. بدانيد كه طلب علم بر شما از طلب مال لازم تر است زيرا ما براي شما قسمت و تضمين شده. عادلي آنرا بين شما قسمت كرده و تضمين نموده و بشما مي رساند ولي علم نزد اهلش نگهداشته شده و شما ماموريد كه آن را از اهلش طلب كنيد. پس آن را بخواهيد.

اصول كافي – جلد 1- صفحه 35

 

 • اميرالمومنين(عليه السلام) مي فرمايند:

اي دانشجو همانا دانشمند را سه علامت است: علم . خويشتن داري و خاموشي. وعالم نما را سه علامت است: با نا فرماني نسبت به مافوق خود كشمكش كند و بوسيله چيرگي به زيردست خود ستم كند و از ستمكاران پشتيباني نمايد.

اصول كافي – جلد 1- صفحه 45

 

 • امام سجاد (عليه السلام) مي فرمايند:

اگر مردم بدانند در طلب علم چه فايده است آن را مي طلبند اگرچه با ريختن خون دل و فرورفتن در گردابها باشد.

اصول كافي – جلد 1- صفحه 43

 

 • امام باقر (عليه السلام) مي فرمايند:

كمال انسان و نهايت كمالش دانشمند شدن در دين و صبر در بلا و اقتصاد زندگي است.

اصول كافي – جلد 1- صفحه 39

 

 • امام باقر (عليه السلام) مي فرمايند:

عالمي كه از علمش بهره برد بهتر از هفتاد هزار عابد است.

اصول كافي – جلد 1- صفحه 40

 

 • امام صادق (عليه السلام) مي فرمايند:

بر شما باد كه در دين خدا دانشمند شويد و صحراگرد نباشيدزيرا آنكه در دين خدا دانشمند نشود خدا روز قيامت به او توجه نكند و كردارش راپاكيزه نشمارد.

اصول كافي – جلد 1- صفحه36

 

 • امام صادق (عليه السلام) مي فرمايند:

چون خدا خير بنده اي را خواهد اورا در دين دانشمند كند.

اصول كافي – جلد 1- صفحه 29

 

 امام صادق (عليه السلام) مي فرمايند:

دانشمندان وارثان پيغمبرانند براي اينكه پيمبران پول و طلا و نقره به ارث نگذارند و تنها احاديثي از احاديث شان بجاي گذارند هر كه از آن احاديث برگيرد بهره بسياري برگرفته است. 

اصول كافي – جلد 1- صفحه 39

 

 امام صادق (عليه السلام) مي فرمايند:

يادانشمند باش يا دانشجو و يا دوستدار داشمندان و چهارمي (دشمن اهل علم) مباش  كه به سبب دشمني آنها هلاك شوي

اصول كافي – جلد 1- صفحه 41

 

 • امام صادق (عليه السلام) مي فرمايند:

مردم سه دسته شوند: دانشمند و دانشجو و خاشاك روي آب. ما دانشمندانيم و شيعيان ما دانشجويان و مردم ديگر خاشاك روي آب.

اصول كافي – جلد 1- صفحه 42

 

 • امام صادق (عليه السلام) مي فرمايند:

هركه براي خدا علم را بياموزد و بدان عمل كند و بديگران بياموزد. در مقامهاي بلند آسمانها عظيمش خوانند و گويند: آموخت براي خدا. عمل كرد براي خدا. تعليم داد براي خدا.

اصول كافي – جلد 1- صفحه 43

+ نوشته شده در  پنجشنبه چهارم شهریور ۱۳۸۹ساعت   توسط .: ادب :.  |